Overige producten

Het deelproject Kinderverhalenbureau

Om de kinderen bij dit project te betrekken, zal er maandelijks een kinderkrant worden gepubliceerd. De kinderen schrijven de verhalen en interviewen personen die affiniteit hebben met de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn.

Thematisch gerichte boeken

Het doel van de Stichting is om naast het gedenkboek een beperkt aantal thematisch gerichte boeken uit te brengen, die afzonderlijke publicatie verdienen.

Expositie

Middels een serie van evenementen biedt de Stuurgroep een aantal mensen vanuit de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn en/of personen met enige binding tot deze groep, de gelegenheid om bepaalde producten te exposeren aan een ieder die dit interessant vindt. Hierbij denken wij aan schilderijen, gedichten, foto’s, liederen, lezingen, toneelstukken, etc. Uiteraard zal dit evenement via diverse kanalen bekend gemaakt worden om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken.

Studies

Erfgoed dat nadere studie verdient, ligt op het gebied van de geschiedenis van drie onderwerpen: Stichting Kaju Putih, de Molukse kerken en de renovatie en eigendomsoverdracht van de Molukse wijk. Om zo objectief mogelijk te werk te gaan, zal de Stuurgroep dit uitbesteden aan stagiairs die dit als opdracht in het kader van hun studie Geschiedenis kunnen opnemen. Een door de Stuurgroep in te stellen begeleidingsteam zal de voortgang en de kwaliteit van het werk bewaken.

CD’s

De Molukse samenleving in Alphen aan den Rijn heeft diverse bands gekend waarbij vele Molukkers, voornamelijk uit de tweede generatie, in actief waren. Het is bedoeling dat wij deze bandleden weer bij elkaar brengen en hen een of meerdere nummer(s) te laten opnemen. Dit zal vervolgens uitgebracht worden op een CD die wij zullen gaan verkopen in het teken van ons initiatief.

Feestavond

Op een speciale avond op een nader te bepalen datum zullen wij een feestavond organiseren waarbij wij een aantal bands en bekende DJ’s op zullen laten treden. Het nevendoel van deze avond is ook geld in te zamelen voor het project onder andere door het houden van een Molukse veiling.

DVD’s

Een belangrijke activiteit bestaat uit het digitaliseren van oude foto-, film- en video- en audiomateriaal, dat de basis kan vormen van de productie van meerdere thematisch getinte DVD’s.

Ook zal de Stuurgroep vanaf het eerste moment beelden vast laten leggen die de weg naar het uiteindelijk doel vastleggen (“the making of the project”). Dit zal uiteindelijk zorgen voor een eindproduct met unieke content die we wij wederom kunnen exploiteren. Voorbeelden van de content kunnen o.a. zijn: achter de schermen bij interviews, repetities van de bands, optreden van zowel bands als DJ’s, beeld van evenementen rond expositie, de feestavond en de lancering van het gedenkboek.

Speciale publicaties

Het landelijk verschijnende Molukse maandblad Marinjo zal worden benaderd voor het aanleveren van een artikel over het project. Zo ook het Geschiedkundig Tijdschrift (De Viersprong) Alphen aan den Rijn. Dit gebeurt in samenwerking met de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.

Symposium

Ter gelegenheid van de presentatie van het gedenkboek, organiseert de Stuurgroep een symposium om te benadrukken dat wij niet alleen wensen terug te kijken naar het verleden, maar ook het verleden willen plaatsen in het heden met zicht op de toekomst. Hiervoor zal een werkgroep worden geformeerd.