Verzamelen van informatie

 

De mensen die affiniteit hebben met de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn worden gestimuleerd om materiële en immateriële cultuuruitingen te delen. Het verzamelen, verwerken en vastleggen van het erfgoed in het Gedenkboek wordt gedaan door vrijwilligers.

Daarnaast werken wij samen met het Streekarchief, de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn, de stedelijke welzijnsorganisatie Participe, de Faculteit Geschiedenis van de Universiteit van Leiden en het Centrum van de Geschiedenis van Migranten.