Over Jajasan Alphen

 

Welkom bij Jajasan Alphen

In 1964 vestigde Molukkers zich in “de wijk” in Alphen aan den Rijn en zijn zij in de loop der jaren uitgegroeid tot een hechte Molukse gemeenschap. Een gemeenschap die kenmerkend is door haar tradities, verhalen en een uniek karakter. In 2015 bestaat de Molukse Gemeenschap in Alphen 50 jaar en willen wij dit jubileum vieren en herdenken door het cultureel erfgoed van deze gemeenschap verzamelen en vastleggen opdat deze kan worden overgedragen aan toekomstige generaties.

Stichting Jajasan Alphen zet zich in voor het verzamelen van dit erfgoed om deze uiteindelijk vast te leggen in een gedenkboek; “Van Ambon Manise naar de Bomenbuurt”. De content van dit gedenkboek bestaat uit verhalen en herinneringen over de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn en zal dan ook in samenwerking met de mensen uit deze gemeenschap tot stand komen.

 

Het initiatief

In 2015 bestaat de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn 50 jaar en om deze reden is het project Jajasan Alphen in het leven geroepen. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om stil te staan bij de viering en om de afgelopen 50 jaar op een gepaste wijze te herdenken. Wij willen niet alleen een terugblik werpen op het verleden, maar deze herinneringen ook overdragen aan de toekomstige generaties. Dit doen wij door ons ook bezig te houden met hoe wij het erfgoed van onze gemeenschap kunnen bewaren en in kunnen zetten om vorm te geven aan onze toekomst.Het begrip “cultureel erfgoed” staat daarom centraal in onze aanpak. Dit begrip wordt door Het instituut Erfgoed Nederland gedefinieerd als: ‘De door verschillende generaties overgedragen materiele (objecten) en immateriële (verhalen) cultuuruitingen van een samenleving.’ Kort samengevat betekent dit dus wat er aan cultuur is doorgegeven, van generatie op generatie. In de Molukse gemeenschap Alphen aan den Rijn kan dit een voorwerp zijn zoals een ‘piring natsar’ of een verhaal dat generaties lang wordt doorverteld.Stichting Jajasan Alphen wilt het Molukse erfgoed verzamelen en vastleggen in een Gedenkboek wat in 2015 zal worden opgeleverd. De stichting zal ook verschillende activiteiten bedenken en uitvoeren die bijdragen aan dit project.