Werkwijze en Doelen

 

Werkwijze

Kenmerkend voor deze werkwijze, is dat de focus niet alleen maar gericht is op de Molukse gemeenschap, maar vooral ook naar de omringende Nederlandse samenleving. Dit, omdat de Molukse gemeenschap onlosmakelijk deel hiervan uitmaakt. Wij willen daarom naast het activeren en mobiliseren van de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn voor het project, actief de betrokkenheid en participatie van de gehele Alphense samenleving en omgeving zoeken. Dit heeft geleid tot een goede samenwerking met het Streekarchief, de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn, de stedelijke welzijnsorganisatie Participe, de Faculteit Geschiedenis van de Universiteit van Leiden en het Centrum van de Geschiedenis van Migranten.

 

Doelstellingen

In beeld en geschrift brengen van de diversiteit in de Alphense Molukse samenleving

Vastleggen van de multiculturele ontwikkeling vanuit Moluks perspectief op het niveau van:

a. De maatschap

b. De gemeenschap

c. De (sub)groep

d. De individu

Stimuleren tot denken over de toekomst van de Alphense Molukse samenleving in open verbinding met de haar omringende samenleving.